Cele:

•    Rozbudzenie w miłości do ojczyzny poprzez proste działania artystyczne.
•    Nauczenie technik i odkrywanie artystycznych pokładów uczestników na przykładzie zabawy z tekstem i muzyką.
•    Wykorzystanie działań plastycznych w przestrzeni ruchu i muzyki  w poszukiwaniu  wartości.
•    Nauka improwizacji w kształtowaniu patriotycznych postaw uczniów w nowoczesnym wydaniu.
•    Podniesienie samooceny, wiary w siebie poprzez artystyczne działania uczestników.
•    Zapoznanie  z wybranymi  tekstami literackimi jako odkrywcza forma samorealizacji.
•    Rozbudzenie miłości do ojczyzny, ułatwienie rozmów o uczuciach i wartościach poprzez niekonwencjonalne metody interdyscyplinarne.
•    Pokazanie krótkiej prezentacji efektu spotkania .

 

        
Program:

1.    Rozwój artystycznej kreatywności uczestników , praca na zasobach twórczych z wykorzystaniem literackich , muzycznych i plastycznych działań inspirowanych 100 ROCZNICĄ NIEPODLEGŁOŚCI.
2.    Ekspresja artystyczna jako podstawa w odkrywaniu wzniosłych uczuć patriotycznych I POSZUKIWANIU WARTOŚCI.
3.    Wykorzystanie kreacji teatrem muzyka i ruchem oraz kolorem w uświadamianiu miłości do ojczyzny.
4.    Ruch, muzyka, plastyka i teatr jako inspiracja do wyrażania uczuć związanych z tematyką ojczyźnianą I PATRIOTYZMEM.
5.    Jak poszukiwać, rozmawiać i pobudzać miłość do ojczyzny wśród młodych ludzi .
6.    Język i formy artystyczne , które nie zawodzą w pracy z młodzieżą.

 

Prowadzący:
wykładowca akademicki, trener, terapeuta rodzin, transforming communication, life coach, aktorka.