Cele:

•    Zapoznanie z metodologią prowadzenia akt osobowych.
•    Zapoznanie z najważniejszymi zasadami i elementami akt.

 

 

Program:

1.    Praktyka prowadzenia akt osobowych. Jakie są zasady ogólne w związku z gromadzeniem akt osób zatrudnianych oraz pracowników.
2.    Dokumenty umieszczane w aktach osobowych dotyczące dotycząca nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia.
3.    Dokumentacja badań i zaświadczeń pracowniczych.
4.    Dokumentacja w zakresie uprawnień rodzicielskich po zmianach prawnych.
5.    Dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy.
6.    Dokumentacja kar porządkowych.
7.    Dokumentacja w zakresie odpowiedzialności materialnej - umowa odpowiedzialności materialnej.
8.    Dokumentacja w zakresie wspierania pracownika w podnoszeniu kwalifikacji - umowa szkoleniowa.
9.    Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy.
10.    Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy.
11.    Dokumentacja czasu pracy.
12.    Dokumentacja wewnętrzna pracodawcy - regulaminy oraz dokumentacja potwierdzająca zapoznanie z regulaminami.
13.    Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa.

 

 

Prowadzący:
certyfikowany trener IT, biznesu. Doświadczenie w pracy zarówno z dorosłymi, jak również z młodzieżą. Szkolenia zarówno w sektorze prywatnym, jak również publicznym. Znajomość specyfiki pracy w szkole. Wieloletnie doświadczenie w kursach TIK, prawo pracy, kadry, przedsiębiorczość, księgowość msp.