Cele:

 

  • Zapoznanie uczestników z różnymi formami działania poprzez sztukę, mającymi na celu rozwijanie potencjału ucznia, kompensację ograniczeń, korekcję niekorzystnych stanów emocjonalnych i nieprzystosowań społecznych.
  • Omówienie założeń dramy, bajkoterapii, poezjoterapii, metody twórczego pisania, elementy terapii wizualnej.

 

Program:

 

1.    Wzbudzanie emocji wywierających korzystny wpływ na zaspakajanie potrzeby samorealizacji dziecka oraz przejawiane przez niego formy aktywności.
2.    Planowe działania ukierunkowane na odkrycie nowych możliwości i osiągnięcie zmian w zachowaniu dziecka.
3.    Wykorzystanie metod pracy opartych na spontanicznej aktywności dziecka.
4.    Plan pracy terapeutyczno–edukacyjnej – warsztaty:

  • swobodna ekspresja twórcza: technika malowania "dziesięcioma palcami” – "Finger painting",
  • origami – sztuka składania z papieru – proste formy i konstrukcje,
  • prace z surowców ekologicznych:
  • ozdoby świąteczne,
  • kartki okolicznościowe,
  • obrazki tematyczne.