Cele:

 

•    Poznanie autorytetu w procesie współczesnego oddziaływania społecznego i edukacji.
•    Zapoznanie z mechanizmami świadomego budowania autorytetu.
•    Poznanie i stosowanie narzędzi budowania autorytetu w codziennej praktyce zawodowej nauczyciela.

 

Program:

 

1.    Autorytet nauczyciela – dawniej a dziś.
2.    Współczesne społeczeństwo, młodzież i edukacja.
3.    Media społecznościowe – relacje uczeń nauczyciel.
4.    Nowe technologie wykorzystywane w dydaktyce.
5.    Podnoszenie kompetencji nauczyciela w dziedzinie nowych mediów.
6.    Sugerowane zmiany w sposobie nauczania.
7.    Efektywne korzystanie z komputerów przez nauczycieli.