Cele:

•    Poznanie potencjału zespołu.
•    Rozwój umiejętności związanych z komunikacją interpersonalną
•    Usprawnienie przepływu informacji wewnątrz zespołu.
•    Doskonalenie umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.
•    Budowanie współpracy opartej na zaufaniu, zrozumieniu i akceptacji indywidualnych różnic.
•    Integracja zespołu.
•    Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

 

 

Program:

1.    Zespół, jego charakterystyka i potrzeby.
2.    Cechy pracy zespołowej i zalety pracy zespołowej.
3.    Dynamika grupy. Etapy budowania zespołu – jakie są i na jakim jesteśmy?
4.    Dysfunkcje w pracy zespołowej. Blokujące zachowania w zespole.
5.    Poznawanie siebie w zakresie roli podejmowanej w trakcie pracy zespołowej oraz ujawniających się w tym kontekście mocnych stron i obszarów wymagających rozwoju.
6.    Informacja zwrotna w zespole – jak to robić?, trening.

 

 

Prowadzący:
Psycholog szkolny, trenerka rozwoju osobistego z 10-letnim doświadczeniem w realizacji zajęć/warsztatów dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców. Kwalifikacje uzyskałam na Uniwersytecie Wrocławskim, Szkole Trenerów Sieć Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, na podyplomowych studiach z zakresu Doradztwa Zawodowego, Przygotowania Pedagogicznego oraz podczas licznych kursów i szkoleń. Jej celem jest wspieranie ludzi w identyfikacji zasobów i rozwijaniu ich potencjału. W wolnym czasie zbiera grzyby w rodzinnym gronie. Interesuje się technikami antystresowymi, metodami redukcji napięcia w oparciu o uważność i oddech połączony.