Cele:

•    Poznanie funkcjonalności darmowych aplikacji chmury Google.
•    Nabycie praktycznych umiejętności związanych z: udostępnianiem i współpracą nad dokumentami.
•    Nabycie umiejętności wykorzystania chmury w czasie zajęć dydaktycznych.

 

 

Program:
1.    Zakładanie i praca z kontem Gmail.
2.    Edytorem tekstu i arkusz kalkulacyjny w chmurze.
3.    Formularz Google jako narzędzie tworzenia ankiet, testów, itp.
4.    Prezentacja multimedialna - praca grupowa.
5.    Tablica interaktywna w chmurze Google - praca z aplikacją RealTime Board.
6.    Tworzenie map myśli (Mind Maps) z wykorzystaniem aplikacji w chmurze.
7.    Przykłady dobrych praktyk.

 

 

Prowadzący:
Ukończyła matematykę i informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest doświadczonym nauczycielem matematyki, metodykiem i trenerem. Obecnie pracuje w Liceum Ogólnokształcącym Nr VI we Wrocławiu. W latach szkolnych 1999/00-2017/18 pełniła funkcję doradcy metodycznego matematyki i nauczyciela matematyki w gimnazjum. Ponadto jest edukatorem doskonalenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, egzaminatorem OKE w zakresie egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, ekspertem ds. EWD, autorką, scenariuszy, poradników metodycznych i publikacji na łamach Wrocławskiego Portalu Matematycznego i Wydawnictwa Szkolnego PWN. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie komentarzy i recenzji materiałów dla nauczycieli. Pasjonuje się nowoczesnymi metodami nauczania, w tym z wykorzystanie Technologii Informacyjnych najnowszej generacji.