Cele:

 

•    Poznanie nowych przepisów prawnych.
•    Określenie potrzeb dziecka niebędącego obywatelem RP.
•    Zapoznanie uczestników z metodami pracy w klasie wielokulturowej.

 

Program:

 

1.    Rozporządzenie w sprawie kształcenia cudzoziemców z dnia 30 lipca 2015r.
2.    Nauczanie języka polskiego jako drugiego języka.
3.    Przyjmowanie do szkoły/przedszkola dziecka niebędącego obywatelem Polski.
4.    Wzory dokumentów.
5.    Międzykulturowość w polskiej szkole – poradnictwo metodyczne.
6.    Praca w klasie z dziećmi o różnej narodowości – indywidualizacja, wyrównanie szans.
7.    Studium przypadku – warsztat.
8.    Panel dyskusyjny.