Cele:    

1. Uświadomienie uczestnikom w jaki sposób odpowiedzialnie korzystać z nowinek technologicznych, jak nadążyć za informacją i jak wykorzystać dobrą moc mass mediów na zajęciach lekcyjnych?
2. Przypomnienie praw i obowiązków związanych z korzystaniem z Internetu.
3. Przybliżenie informacji co powinno nas zaniepokoić w sieci, aby nie zostać oszukanymi  samemu nie popełnić przestępstwa internetowego.
4. Poznanie form przemocy w sieci.
5. Wypracowanie procedur reagowania w szkole w sytuacji cyberprzemocy.

 

 

Program:
1.    Czym jest i jakie są jej formy?
2.    Cyberprzemoc cechy charakterystyczne, które sprawiają, że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne.
3.    Cyberbullying i jego formy.
4.    Co mogę, gdy zachodzi podejrzenie, że dziecko- uczeń  jest ofiarą lub sprawcą przemocy w sieci?
5.    Działania podejmowane przez szkołę - profilaktyczne i kampanie informacyjne, prewencyjne, system zapobiegania cyberprzemocy w szkole.
6.    Procedura reagowania w szkole w sytuacji cyberprzemocy.
7.    Działania wobec sprawcy cyberprzemocy.
8.    Jak zabezpieczamy dowody w szkole?
9.    Gdzie szukać pomocy?
10.  Sposoby kontroli dziecka.

 

Prowadzący: nauczyciel geografii, wiedzy o społeczeństwie i matematyki, przez 12 lat doradca metodyczny