Adresaci szkolenia:

Nauczyciele, dyrektorzy, administracja i obsługa placówek oświatowych.

 

Cele:     
1.    Nabycie praktycznej wiedzy w zakresie tworzenia dokumentacji RODO
2.    Przypomnienie zasad przestrzegania RODO
3.    Omówienie niezbędnych dokumentów
4.    Praktyczne wskazówki w zakresie aktualizacji dokumentów

 

Program:
I.    Zasady stosowania RODO w placówce
II.    Nowe środowisko prawne i wpływ RODO na funkcjonowanie szkół
III.    Rola Inspektora Ochrony Danych
IV.    Nowa dokumentacja związana z przetwarzaniem danych osobowych

  • Rejestr czynności przetwarzania danych  osobowych
  • Klauzule informacyjne 
  • Zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
  • Umowy powierzenia danych
  • Ewidencja osób upoważnionych
  • Polityka Bezpieczeństwa Informacji (wraz z załącznikami)
  • Plan pracy IOD

V.    Analiza i zarządzania ryzykiem w przetwarzaniu danych
VI.    Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi
VII.    Procedura postępowania z naruszeniem

 

Metody:  Prezentacja, dyskusja, warsztaty

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:  
Praktyk w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych w placówce oświatowej, w tym szczególnie danych wrażliwych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Szkole i Przedszkolu.  Wieloletni Administrator Bezpieczeństwa Informacji w placówkach oświatowych. Doświadczenie w zakresie Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz wdrażania jej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów; tworzenia dokumentacji z zakresu danych osobowych. mgr Dziennikarstwa. Absolwentka podyplomowych studiów w zakresie Ochrony Danych Osobowych i informacji niejawnych, przygotowania pedagogicznego i zarządzania oświatą.