2-DNIOWE WARSZTATY w ramach: Dolnośląska Sieć Wspierania Uzdolnień szansą rozwoju

 

AGENDA SZKOLENIA  pdf / word

 

Adresaci:

Dyrektorzy i nauczyciele z województwa dolnośląskiego oraz dyrektorzy lub liderzy Dolnośląskiej Sieci Wspierania Uzdolnień.

 

Cele:

Doskonalenie umiejętności uczestników w kształtowaniu oferty zajęć edukacyjnych, motywowanie uczniów
do rozwoju, wspieraniu rozwoju postaw społecznych, dzielenie się wiedzą doświadczeniem i przykładami dobrych praktyk z innymi nauczycielami.

 

Program:

•    Wspieranie zdolności ucznia
•    Kształtowanie programów nauczania – oferty edukacyjnej
•    Kształtowanie postaw twórczych i wzbogacenie procesu kształcenia na lekcji
•    Tworzenie środowiska wychowawczego stymulującego rozwój uzdolnień i postaw twórczych
•    Motywacja kluczem do sukcesu placówki
•    Pozamaterialne czynniki podnoszące poziom motywacji pracowników
•    Opracowanie systemu motywacyjnego
•    Omówienie przykładów nieskutecznej i skutecznej motywacji
•    Dobre praktyki nauczyciela – autorefleksja

 

Czas trwania i forma zajęć:

Program warsztatów obejmuje 2 dni –  po 8 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce i termin szkolenia:

28-29.11.2017r.
INTERFERIE Sport Hotel Bornit**** Szklarska Poręba, ul. Mickiewicza 21

Zapewniamy: nocleg, pełne wyżywienie, przerwy kawowe, bezpłatny parking, dostęp do centrum rekreacji, materiały   szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.

 

 

REKRUTACJA TRWA

 

notatnik2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  pdf / word