Cele:

 

•    Zapoznanie nauczycieli z charakterystyką dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście osiągnięć szkolnych i ich potrzeb edukacyjnych.
•    Zapoznanie nauczycieli z różnymi sytuacjami pedagogicznymi, zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

 

Program:

 

1.    Charakterystyka zaburzeń dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście osiągnięć szkolnych, praktyczne wskazówki do pracy na wszystkich etapach edukacyjnych.
1.    Rodzaje działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej i terapeutycznej wobec dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
2.    Rodzaje programów terapeutycznych stosowanych w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole, placówkach pomocowych oraz w domu ucznia.