Cele:

 

•    Zapoznanie nauczycieli z charakterystyką dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w kontekście osiągnięć szkolnych, ich potrzeb edukacyjnych.
•    Zapoznanie nauczycieli z różnymi sytuacjami pedagogicznymi, których uczestnikami są uczniowie ze spektrum autyzmu, sposobami działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej i terapeutycznej, sposobami prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno –kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

 

Program:

 

1.    Charakterystyka zaburzeń dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w kontekście osiągnięć szkolnych, praktyczne wskazówki do pracy na wszystkich etapach edukacyjnych.
2.    Rodzaje działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej i terapeutycznej wobec dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
1.    Rodzaje programów terapeutycznych stosowanych w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole, placówkach pomocowych oraz w domu ucznia.