Cele:

•    Zwiększanie świadomości nauczycieli w zakresie promowania i wzmacniania samodzielności i odpowiedzialności uczniów w procesie własnego rozwoju, nie tylko w obszarze edukacji
•    Nabywanie i doskonalenie umiejętności kreatywnego myślenia i działania.
•    Poznanie wybranych technik kreatywnego działania.
•    Wzrost samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów, poprzez współpracę z nauczycielami.

 

 

Program:

1.    „7 nawyków skutecznego działania" wg Cove'a, a twórcze zmiany wewnętrzne.
2.    Kształtowanie trwałych relacji z innymi, inspirującego przywództwa nie tylko na poziomie osobistym, interpersonalnym – uwarunkowania.
3.    Postawy proaktywne i reaktywne, a sukces jednostek.
4.    Proaktywność i odpowiedzialność za własny los i rozwój.
5.    Obszar wpływu i obszar troski – na czym skupiamy a na czym warto skupiać uwagę oraz własne działania – w co i jak inwestować?
6.    Zaczynaj z wizją końca, czyli o przechodzeniu do działania i świadomie wyznaczanych celach.
7.    Samodzielność, priorytety i konsekwencja w działaniu a osiąganie sukcesów.
8.    Interakcje z ludźmi, a współpraca i kreatywne działania w procesie rozwoju.
9.    Zdolność komunikacji - najważniejsza umiejętność życiowa.
10.    Rozwój człowieka w kontekście ważnych obszarach: duchowym, fizycznym, społecznym i umysłowym.
11.    Covey zachęca do integrowania nawyków, do skrzyżowania wiedzy (co, dlaczego), umiejętności (jak) i pragnienia (chcę, motywacja).
12.    Zarządzanie sobą w kontekście 7 nawyków Covey'a -  ukierunkowywanie  siebie na wyniki w oparciu o posiadaną wiedzę, możliwości i założone cele.

 

 

Prowadzący:
Wrocławianka od urodzenia. Psycholog, doświadczony trener i asesor. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trenerów “Sieć” przy PTP.

Dziedziny zainteresowania: psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi klienta, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja, prowadzenie treningów grupowych i in.

Od lat związana z edukacją – wykładowca,  psycholog czołowych wrocławskich liceów.