Cele:

•    Zapoznanie z metodą naukową stosowana na przedmiotach przyrodniczych.
•    Zapoznanie z procedurą eksperymentu.
•    Zaprezentowanie budowy scenariusza w nowoczesnym ujęciu metodycznym.

 

 

Program:

1.    Kompetencje a umiejętności
2.    Eksperymentowanie, jako jedna z kompetencji kluczowych.
3.    Charakterystyka obserwacji, rodzaje obserwacji.
4.    Definicja doświadczenia i eksperymentu.
5.    Rola doświadczenia/eksperymentu w nauczaniu.
6.    Umiejętności kształtowane przez doświadczenie/eksperyment.
7.    Etapy procedury badawczej.
8.    Rodzaje eksperymentów.
9.    Organizacja lekcji doświadczalnych i dokumentowanie eksperymentów. Budowanie scenariusza z wykorzystaniem eksperymentu. Karty pracy ucznia. Eksperymenty i doświadczenia uczniowskie w sali, ogrodzie szkolnym i w terenie.

 

Prowadzący:
Doktor nauk przyrodniczych, konsultant ds. chemii i oceniania w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, wieloletni nauczyciel i wychowawca, nauczyciel akademicki, trener rynku edukacji, tutor I stopnia, egzaminator egzaminu gimnazjalnego, wojewódzki ekspert przedmiotowy z chemii, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, moderator programów naprawczych, mentor w projekcie, koordynator ds. wspomagania szkół i placówek oświatowych, koordynator lokalny programu ekologicznego Zielony Pakiet. Posiada również kwalifikacje w zakresie: doradztwa zawodowego, organizacji i zarządzania oświatą, ochrony roślin. Odbył wiele szkoleń, m. in.: pomiar dydaktyczny, ocenianie kształtujące, SORE, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, tutoring I stopnia, lider edukacji coachem, trener rynku edukacji, kurs e-learningowy dla moderatorów. Za wkład wieloletniej pracy w edukację nagrodzony nagrodą MEN, nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz medalem KEN i medalem Prezydenta RP, 13 nagrodami Dyrektora. Łącznie przeprowadził ok. 700 form doskonalenia nauczycieli w różnych obszarach tematycznych, a tym samym ok. 4.000 godzin szkoleń dla nauczycieli.