Cele:

•    Zapoznanie z regulacjami prawnymi dotyczącymi eksperymentu pedagogicznego i innowacji pedagogicznej.
•    Zapoznanie z przykładową dokumentacją opisującą działalność eksperymentalną lub innowacyjną.

 

 

Program:

1.    Regulacje prawne dotyczące eksperymentu pedagogicznego i innowacji pedagogicznej.
2.    Pojęcie eksperymentu i innowacji - definicja, cele i założenia.
3.    Dokumentacja opisująca działalność eksperymentalną lub innowacyjną.
4.    Opisywanie eksperymentu/innowacji w danej szkole – praca warsztatowa (podjęcie próby).

 

 

Prowadzący:
Doktor nauk przyrodniczych, konsultant ds. chemii i oceniania w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, wieloletni nauczyciel i wychowawca, nauczyciel akademicki, trener rynku edukacji, tutor I stopnia, egzaminator egzaminu gimnazjalnego, wojewódzki ekspert przedmiotowy z chemii, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, moderator programów naprawczych, mentor w projekcie, koordynator ds. wspomagania szkół i placówek oświatowych, koordynator lokalny programu ekologicznego Zielony Pakiet. Posiada również kwalifikacje w zakresie: doradztwa zawodowego, organizacji i zarządzania oświatą, ochrony roślin. Odbył wiele szkoleń, m. in.: pomiar dydaktyczny, ocenianie kształtujące, SORE, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, tutoring I stopnia, lider edukacji coachem, trener rynku edukacji, kurs e-learningowy dla moderatorów. Za wkład wieloletniej pracy w edukację nagrodzony nagrodą MEN, nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz medalem KEN i medalem Prezydenta RP, 13 nagrodami Dyrektora. Łącznie przeprowadził ok. 700 form doskonalenia nauczycieli w różnych obszarach tematycznych, a tym samym ok. 4.000 godzin szkoleń dla nauczycieli.