Adresaci szkolenia: Rady Pedagogiczne 

 

Cele:

•    Poznanie metody pracy zespołowej służącej rozwiązywaniu problemów, rozwijaniu kompetencji oraz wprowadzaniu innowacji.
•    Poznanie narzędzia do rozwoju zespołów w kierunku ciągłego doskonalenia się i uczenia.
•    Budowanie zespołu nauczycieli umiejących refleksyjnie przyglądać się własnym działaniom.

 

 

Program:

1.    Kilka zdań o coachingu.
2.    Metoda Action Learning.
3.    Doświadczenie metody – sesja action learning.  
4.    Wykorzystanie metody do doskonalenia pracy nauczycieli.

 

Metody: Prezentacja PP, partner do rozmowy, dyskusja na forum, praca w grupach, symulacja

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
Nauczyciel, trener, coach. Ukończył Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Studia Podyplomowe „Coaching dla kadr oświatowych” i „Coaching w biznesie”. Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń dyrektorów i rad pedagogicznych. ". Prowadzi warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów a także jest  mentorem w kursach internetowych.