Cele:    

1.  Zapoznanie słuchaczy z istotą uczenia się przez działanie i badanie.
2.  Kształcenie umiejętności trafnego doboru narzędzi do aktywizacji naukowo - badawczej wychowanków.
3.  Kształcenie praktycznych umiejętności projektowania doświadczeń uczniowskich rozwijających kompetencje kluczowe.

 

Program:
1.  Rola eksperymentu uczniowskiego w uczeniu się.
2.  Jak organizować zajęcia doświadczalne.
3.  Bezpieczne eksperymenty uczniowskie w praktyce.

 

Prowadzący:

Nauczyciel dyplomowany chemii, podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce, 33-letnie doświadczenie zawodowe, ukończone studia podyplomowe doradztwa metodycznego przedmiotów przyrodniczych, doświadczenie w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych z dziećmi  w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w ramach Akademii Malucha.