Cele:

•    Szkolenie pokaże jak zachowuje się głos i oddech w sytuacjach konfliktowych, silnie stresujących oraz jak go używać, kiedy trzeba zaakcentować swoje stanowisko, bądź przekonać do niego innych.
•    Uzyskanie przez uczestników takiego poziomu świadomości funkcjonowania własnego głosu, który doprowadzi do swobodnego nim operowania.
•    Nauka używania głosu, która usprawni codzienną komunikację.
•    Nauka różnicowania wysokości głosu, tak aby słuchacze chcieli nas słuchać i dobrze rozumieli nasz komunikat.
•    Pokazanie, jak wykorzystywanie technik relaksacji może pozytywnie wpłynąć na rozwijanie możliwości głosowych.
•    Kreatywne podejście do własnego głosu: odkrywania ukrytych możliwości i skali swojego głosu.

 

 

Program:

1.    Poznanie podstawowych ćwiczeń oddechowych.
- Nauka świadomego używania oddechu przeponowego.
2.    Jak pracować nad intonacją tak, aby brzmieć pewnie i przekonywująco.
- Jak zmieniać tempo mówienia oraz dostosowywać je do sytuacji.
- Jak dostosowywać barwę głosu do wypowiadanej treści.
- Jak uzyskać odpowiednią siłę głosu.
3.     Uzyskanie świadomości własnych błędów artykulacyjnych.
- Kształtowanie samogłosek i spółgłosek.
- Kształtowanie wyrazistej dykcji.
- Uzyskanie takiego poziomu świadomości funkcjonowania własnego głosu, który doprowadzi do swobodnego nim operowania.

 

Prowadzący:
reżyser teatralny, wykładowca praktyki i teorii teatralnej oraz trener szkoleń i warsztatów z zakresu, emocji głosu, integracji, perswazji, komunikacji interpersonalnej, rozwoju osobistego, autoprezentacji, umiejętności teatralnych. Prowadzi szkolenia, których odbiorcą są firmy reklamowe (MARS Polska) oraz firmy konsultacyjno - szkoleniowe (Benefaktor Group, IDES Consultans Polska, BBDO Warszawa, Szkolenia-Łódź, KM Studio), a także takie grupy zawodowe jak menadżerowie, nauczyciele, pedagodzy, lektorzy.