Cele:

 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:
•    Czym są energizery. Czym są lodołamacze.
•    Jak energizery mogą aktywizować i synchronizować pracę półkul mózgowych.
•    Jaka jest rola lodołamaczy w procesie lekcyjnym.

 

 

Program:

 

1.    Przegląd energizerów.
2.    Przegląd lodołamaczy.
3.    Lekcje wychowawcze w oparciu o energizery i lodołamacze.
4.    Energizery i lodołamacze wsparciem procesu dydaktycznego.
5.    Metody dyscyplinowania inne niż kary.
6.    Formularze: 2C2J; R24J; 3C.