Cele:
•    Poszerzenie wiedzy na temat gier i zabaw matematycznych.
•    Umiejętne włączenie do procesu nauczania odpowiednio dobranych gier i zabaw w zależności od możliwości intelektualnych uczniów.
•    Poznanie sposobów kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej.

 

Program:

1.    Gry i zabawy matematyczne sposobem na rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia matematycznego.
2.    Gry i zabawy matematyczne z użyciem kart i kostek.
3.    Matematyczne stacje badawcze.
4.    Gry i zabawy okołoprogramistyczne.
5.    Gry i zabawy matematyczne z wykorzystaniem tabletów i smartfonów.

 

 

Prowadzący:
Ukończyła matematykę i informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest doświadczonym nauczycielem matematyki, metodykiem i trenerem. Obecnie pracuje w Liceum Ogólnokształcącym Nr VI we Wrocławiu. W latach szkolnych 1999/00-2017/18 pełniła funkcję doradcy metodycznego matematyki i nauczyciela matematyki w gimnazjum. Ponadto jest edukatorem doskonalenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, egzaminatorem OKE w zakresie egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, ekspertem ds. EWD, autorką, scenariuszy, poradników metodycznych i publikacji na łamach Wrocławskiego Portalu Matematycznego i Wydawnictwa Szkolnego PWN. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie komentarzy i recenzji materiałów dla nauczycieli. Pasjonuje się nowoczesnymi metodami nauczania, w tym z wykorzystanie Technologii Informacyjnych najnowszej generacji.