23-24 listopada 2017 r., Zakopane

Hotel Skalny *** Pardałówka 3b, 34-500 Zakopane                                                 

 

notatnik2

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

Szkolenie dla dyrektorów, kadry zarządzającej szkół branżowych, techników, szkół policealnych

 

 

Zapraszamy na I Ogólnopolski Kongres Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, który zakłada wsparcie dokumentacyjne i merytoryczne oraz bezpośrednią wymianę doświadczeń, jako dobrej praktyki w edukacji i współpracy szkół. Bloki tematyczne i panele dyskusyjne poprowadzą specjaliści z zakresu prawa oświatowego, statutów, nowych mediów oraz praktycy nowoczesnego zarządzania placówką.

 

Cele:

 

•    Zredagowanie nowego statutu przekształconej placówki.

•    Zaplanowanie nadzoru pedagogicznego 2017/2018.

•    Zredagowanie nowych treści w statucie wynikających z ostatnich zmian prawa oświatowego.

•    Poznanie procesu wdrażania nowej podstawy programowej.

•    Poznanie korzyści i wad kształcenia dualnego.

•    Zapoznanie się wyzwaniami szkoły XXI wieku.

•    Wymiana doświadczeń.

 

 

 

Program:

 

I dzień

 

godz. 10.00–13.00   Blok I – Reforma 2017

1.    Statuty, Szkolny Zestaw Planów Nauczania.

2.    Klasyfikowanie i ocenianie.

3.    Techniki dokumentowania wyników nadzoru pedagogicznego – przykłady, komplet kart monitorowania, kontroli, obserwacji, narzędzia do autoewaluacji pracy nauczyciela, oceny efektywności kształcenia.

4.    Nowe procedury i regulaminy po zmianie przepisów od 01 września 2017 r. unifikujące realizację statutowych działań szkoły/placówki – gotowe wzory.

 

godz. 13.00–14.00   Obiad serwowany

 

godz. 14.00–16.00   Blok II – Nowe Podstawy programowe

1.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860).
2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
3.    Nowe podstawy programowe – wdrożenie.

 

godz. 16.00–16.30    Panel Dyskusyjny - podsumowanie I dnia Kongresu

 

godz. 16.30–19.30    Czas wolny

 

godz. 19.30–2.00      Bankiet Dyrektora

 

 

II dzień

 

godz. 10.00–12.00    Blok III – Wyzwania nowoczesnej szkoły

1.    Rodzice XXI wieku.

2.    Jak uczyć, wychowywać i komunikować się w cyfrowych realiach.

3.    Nowoczesny dyrektor placówki.

 

godz. 12.00–12.30    Panel    Dyskusyjny - Współtworzenie Sieci Dyrektorów, w ramach Ogólnopolskiej Sieci Współpracy. Podsumowanie i zakończenie Kongresu

 

godz. 13.00–14.00    Wykwaterowanie uczestników Kongresu

 

 

 

Cena: 590zł netto

 

  • Cena zawiera:
  • udział w Kongresie,
  • materiały,
  • zakwaterowanie w hotelu *** z pełnym wyżywieniem,
  • udział w Bankiecie Dyrektora

 

 

Uwaga! Istnieje możliwość przedłużenia pobytu przy indywidualnych ustaleniach.