23-24 listopada 2017 r., Zakopane                                                                      Partner:

Hotel Skalny *** Pardałówka 3b, 34-500 Zakopane                                                 revas                

 

notatnik2

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - pobierz

 

Zapraszamy na I Ogólnopolski Kongres Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, który zakłada wsparcie dokumentacyjne i merytoryczne oraz bezpośrednią wymianę doświadczeń, jako dobrej praktyki w edukacji i współpracy szkół. Bloki tematyczne i panele dyskusyjne poprowadzą specjaliści z zakresu prawa oświatowego, statutów, nowych mediów oraz praktycy nowoczesnego zarządzania placówką.

 

Szkolenie dla dyrektorów, kadry zarządzającej szkół branżowych, techników, szkół policealnych.

 

Cele:

•    Zredagowanie nowego statutu przekształconej placówki.

•    Zaplanowanie nadzoru pedagogicznego 2017/2018.

•    Zredagowanie nowych treści w statucie wynikających z ostatnich zmian prawa oświatowego.

•    Poznanie procesu wdrażania nowej podstawy programowej.

•    Poznanie korzyści i wad kształcenia dualnego.

•    Zapoznanie się wyzwaniami szkoły XXI wieku.

•    Wymiana doświadczeń.

 

Program:

I dzień

godz. 10.00–13.00   Blok I – Reforma 2017

1.    Statuty, Szkolny Zestaw Planów Nauczania.

2.    Klasyfikowanie i ocenianie.

3.    Techniki dokumentowania wyników nadzoru pedagogicznego – przykłady, komplet kart monitorowania, kontroli, obserwacji, narzędzia do autoewaluacji pracy nauczyciela, oceny efektywności kształcenia.

4.    Nowe procedury i regulaminy po zmianie przepisów od 01 września 2017 r. unifikujące realizację statutowych działań szkoły/placówki – gotowe wzory.

 godz. 13.00–14.00   Obiad serwowany

 godz. 14.00–16.00   Blok II – Nowe Podstawy programowe

1.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860).
2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
3.    Nowe podstawy programowe – wdrożenie.

 godz. 16.00–16.30    Panel Dyskusyjny - podsumowanie I dnia Kongresu

 godz. 16.30–19.30    Czas wolny

 godz. 19.30–2.00      Bankiet Dyrektora

 II dzień

godz. 10.00–12.00    Blok III – Wyzwania nowoczesnej szkoły

1.    Rodzice XXI wieku.

2.    Jak uczyć, wychowywać i komunikować się w cyfrowych realiach.

3.    Nowoczesny dyrektor placówki.

 godz. 12.00–12.30    Panel    Dyskusyjny - Współtworzenie Sieci Dyrektorów, w ramach Ogólnopolskiej Sieci Współpracy. Podsumowanie i zakończenie Kongresu

 godz. 13.00–14.00    Wykwaterowanie uczestników Kongresu

 

Prowadzący:

Blok I
Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania oświatą, twórca strategii edukacyjnych i zintegrowanych systemów zarządzania  w placówkach oświatowych. Specjalista w zakresie prawa oświatowego  i wdrażania zmian w systemie oświaty. Były dyrektor szkoły, menadżer oświaty oraz wykładowca. Twórca autorskich programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych, egzaminator OKE.  Doświadczony trener i szkoleniowiec dla pracowników sektora oświaty w tym kadry kierowniczej  i zarządzającej. Twórca praktycznych rozwiązań organizacyjnych w oświacie zapewniających wysoką jakość kształcenia i wychowania.
Blok II
Pedagog, trener, coach. Ukończył studium trenerskie PAAR SŁUPSK , posiada licencję trenerską TROP, inżynier współczesnego pola walki - dowódca coach rozwoju osobistego i zawodowego. Obecnie zajmuje się wdrażaniem na rynek autorskiej metodologii szkoleniowej. Trener specjalizujący się w szkoleniach rad pedagogicznych , dyrektorów , nauczycieli , rodziców i uczniów zgodnych z wymaganiami państwa wobec szkoły.
Charyzmatyczny i komunikatywny, obdarzony nieprzeciętnym poczuciem humoru. Udział w jego sesjach warsztatowych to prawdziwa intelektualna przygoda. Opracował autorską metodę prowadzenia szkoleń, która w zbilansowany sposób łączy wiedzę i trening. Specjalista w zakresie technik asertywnych zachowań, ekspert w dziedzinie inteligencji emocjonalnej i komunikacji. Trener- Moderator Zmian.

Blok III
Pedagog, andragog, ekspert MEN. Dyrektor Centrum Edukacji, trener, edukator, wykładowca akademicki uczelni wyższych w Warszawie. Autorka licznych publikacji związanych z tematyką współczesnej edukacji, szczególnie zainteresowana obszarami psychoedukacji. Jest edukatorem koordynatorem i realizatorem programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, rekomendowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji  w Warszawie.

 

Cena: 590zł netto

Cena zawiera:

  • udział w Kongresie,
  • materiały,
  • zakwaterowanie w hotelu *** z pełnym wyżywieniem,
  • udział w Bankiecie Dyrektora

Uwaga! Istnieje możliwość przedłużenia pobytu przy indywidualnych ustaleniach.