Cele:

 

•    Budowanie zespołu nauczycieli umiejących refleksyjnie przyglądać się własnym działaniom, analizować ich przebieg i efekty, modyfikować je w razie potrzeb.
•    Ustalenie elementów podlegających obserwacji.
•    Opracowanie arkusza obserwacji lekcji.

 

Program:

 

1.    Zasady udzielania informacji zwrotnej.
2.    Obserwacje wspierające i koleżeńskie.
3.    Nauczyciel skoncentrowany na uczeniu się uczniów.
4.    Spacer edukacyjny.
5.    Arkusz obserwacji lekcji.