Cele:

  • Umiejętne rozpoznanie potrzeb nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  • Umiejętne przekazanie informacji  rozwijających samodzielność i decyzyjność młodego człowieka.
  • Wpływanie na kreatywność , odwagę i kształtowanie osobowości młodzieży poprzez innowacyjne metody pracy  , ćwiczenia, rozmowy i działania twócze.
  • Przekazanie narzędzi do obserwacji siebie , umiejętnego dokonywania samooceny, wzbogacania własnego rozwoju w osiąganiu niezależności
  • Pokazanie innowacyjnych metod działania w zdobywaniu sukcesu.
  • Nauczenie dokonywania właściwej samooceny.
  • Zdobywanie samodzielności i innowacyjności w skutecznym działaniu ,,tu i teraz”.
  • Kształtowanie rozwoju poprzez ustalanie właściwej hierarchii wartości.
  • Trenowanie niezależności życiowej poprze uświadomienie sobie chęci ciągłego rozwoju.

 
Program:
1.    Podstawa programowa w poszukiwaniu potencjału ucznia i wolności nauczyciela
2.    Zabawy twórcze, trening twórczego myślenia, testy coachingowe- wpływające na rozpoznanie siebie .
3.    Uczucia i emocje, myśli, możliwości i słabości.  Komunikacja i umiejętności społeczne jako baza niezależności i życiowego powodzenia.
4.    Działania wg inteligencji emocjonalnej  D.Golemana i G. Chapmana
5.    Mindfulness w szkole i  w życiu. Krótki trening
6.    Koncentracja podstawą w uczeniu i odpoczywaniu.
7.    Opiekowanie się sobą podstawą w zdobywaniu samodzielności
8.    Jestem twórczy bo wiem kim jestem.
9.    Lubię siebie więc lubię ciebie.

 

 

Prowadzący:
wykładowca akademicki, trener, terapeuta rodzin, transforming communication, life coach, aktorka.