Cele:

•    Refleksja nad rolą nauczyciela wspierającego rozwój ucznia w kształtowaniu kompetencji kluczowych.
•    Uświadomienie ponadprzedmiotowego, interdyscyplinarnego charakteru kompetencji kluczowych.

 

 

Program:
1.    Czym są kompetencje i jak się je kształtuje?
2.    Od nieświadomej niekompetencji do nieświadomej kompetencji.
3.    Kompetencje kluczowe – ćwiczenie.
4.    Kompetencje kluczowe UE a obszary kompetencji MEN.
5.    „Złote kręgi” – po co kształtujemy kompetencje u uczniów?
6.    W jaki sposób „złote kręgi” można wykorzystać do diagnozowania kształtowania KK w szkole?
7.    Podsumowanie.

 

Metody:  Praca w grupach, rozmowa w parach, gadająca ściana, jigsaw, symulacja

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
Nauczyciel, trener, coach. Ukończył Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Studia Podyplomowe „Coaching dla kadr oświatowych” i „Coaching w biznesie”. Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń dyrektorów i rad pedagogicznych. ". Prowadzi warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów a także jest  mentorem w kursach internetowych.