Cele:

 

•    Wskazanie umiejętności składających się na określone kompetencje na kolejnych etapach edukacji.
•    Charakterystyka metod nauczania sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych.

 

Program:

 

1.    Profil kompetencyjny współczesnego człowieka.
2.    Podstawy kompetencji kluczowych – czym są, jak z nich korzystamy, jak je kształtujemy?
3.    Kompetencje kluczowe w nowej podstawie programowej.
4.    Co decyduje o skuteczności kształtowania kompetencji kluczowych w szkole?
5.    Złote kręgi Simona Sinka.