Cele:

 

 

•    Poznanie nowych technologii jako przyjaznych narzędzi.

•    Analiza sposobu wykorzystywania nowych technologii w placówce.

•    Stosowanie nowych narzędzi informacyjno–komunikacyjnych do efektywnej nauki.

 

 

Program:

 

 

1.    Warunki techniczne placówek oświatowych.

2.    Potencjał nauczycieli – kwalifikacje i kompetencje.

3.    Wykorzystywanie nowych technologii w dydaktyce.

4.    Wykorzystywanie nowych technologii przez ucznia.

5.    Aktywność edukacyjna – szanse i możliwości.

6.    Zagrożenia i bariery w korzystaniu z nowych technologii.