Cele:

 

  • Zapoznanie nauczycieli z ideą oceniania kształtującego.
  • Przedstawienie elementów oceniania kształtującego.
  • Wykonanie z uczestnikami ćwiczeń ilustrujących stosowanie oceniania kształtującego w praktyce nauczyciela.

 

Program:

 

1. Cechy dobrej lekcji.
2. Uzasadnienie dla stosowania oceniania kształtującego – wnioski z badań.
3. Cele lekcji.
4. Kryteria oceniania.
5. Formułowanie celów i kryteriów.
6. Planowanie lekcji z wykorzystaniem celów i kryteriów oceniania.