Cele:

•    Zapoznanie nauczycieli z ideą oceniania kształtującego.
•    Przedstawienie elementów oceniania kształtującego.
•    Wykonanie z uczestnikami ćwiczeń ilustrujących stosowanie oceniania kształtującego w praktyce nauczyciela.

 

 

Program:

1.    Cechy dobrej lekcji.
2.    Uzasadnienie dla stosowania oceniania kształtującego – wnioski z badań.
3.    Cele lekcji.
4.    Kryteria oceniania.
5.    Formułowanie celów i  kryteriów.
6.    Planowanie lekcji z wykorzystaniem celów i kryteriów oceniania.

 

Metody: Praca w grupach, rozmowa w parach, deszcz pomysłów, test - powtórka

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
Nauczyciel, trener, coach. Ukończył Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Studia Podyplomowe „Coaching dla kadr oświatowych” i „Coaching w biznesie”. Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń dyrektorów i rad pedagogicznych. ". Prowadzi warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów a także jest  mentorem w kursach internetowych.