Cele:

•    Kształtowanie umiejętności planowania działań w sferze budowania przedsiębiorczych i aktywnych postaw u uczniów.
•    Rozwijanie umiejętności społecznych oraz wyposażanie uczniów w kompetencje niezbędne do samodzielnego i sprawnego poruszania się na rynku pracy.

 

 

Program:

1.    Kluczowe kompetencje i skuteczność działania doradcy.
2.    Rynek pracy. Przemiany i wymagania współczesnego rynku pracy.
3.    Moja wartość rynkowa.
4.    Elastyczność na rynku pracy. Zawody tradycyjne – zawody przyszłości. Trendy na rynku pracy.
5.    Pracownik – pracodawca. Lista wzajemnych oczekiwań.
6.    Planowanie swojej przyszłości. Planowanie ścieżki edukacyjnej/kariery.
7.    Giełda pracy. Jak zdobyć zatrudnienie?

 

Prowadzący:
Trener I stopnia, nauczyciel dyplomowany i były dyrektor szkoły. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerski w Szkole Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” , „Jak wspomagać szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” oraz z Erą Ewaluacji w projekcie „Program wzmacniania efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3”. Certyfikowana trenerka i specjalistka z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia w placówkach oświatowych, prowadząca szkolenia w ramach projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“.
Autorka scenariuszy i materiałów w zakresie planowania i monitorowania pracy nauczyciela i dyrektora oraz kształtowania kompetencji kluczowych w przedszkolu. Lider zmian pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( certyfikat MEN).Trener Kinezjologii Edukacyjnej metodą Paula Dennisona. Specjalizuje się również w szkoleniach z umiejętności osobistych jako Praktyk Programowania Neuro – Lingwistycznego, Praktyk Pure Mind Coaching. Posiada certyfikat Praktyka Programowania Neuro -Lingwistycznego Biznesie oraz Menedżer Wyższego Szczebla. Ukończyła studia wyższe magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu: oligofrenopedagogiki, organizacji i zarządzania oświatą, terapii pedagogiczne oraz liczne kursy trenerskie doskonalące warsztat. Autorka innowacji pedagogicznych i programów.