notatnik2 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: pdf / word

 

 

Cele:

•    Podniesienie umiejętności nawiązywania emocjonalnego kontaktu z dzieckiem
i budowania z nim relacji wychowawczej.
•    Kształtowanie umiejętności radzenia sobie  z trudnymi zachowaniami, umiejętność postępowania w sytuacjach konfliktowych i budowania autorytetu nauczyciela.  
•    Budowanie efektywnej komunikacji w relacjach z uczniami.
•    Wypracowanie systemu zasad postępowania .

 

Program:

1.    Rodzaje zachowań – zachowania drażniące, niepożądane i zaburzenia.
2.    Analiza trudnych zachowań – definicja zachowania, obserwacja zachowania, prawo efektu.
3.    Jak reagować na niepożądane i pożądane zachowania – schemat postępowania.
4.    Metody behewioralne: przywileje i nagrody,   konsekwencje i kary.
5.    Szkolne gry uczniów – jak nie dać się ograć.
6.    Zajęcia warsztatowe – opracowanie systemu zasad szkolnych i klasowych według schematu  przywilej – zasada – konsekwencja.

 

Czas trwania szkolenia: 5 godz. dydaktycznych
Koszt szkolenia: 370 zł +VAT

 

Prowadzący:
Trener I stopnia, nauczyciel dyplomowany i były dyrektor szkoły. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerski w Szkole Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” , „Jak wspomagać szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” oraz z Erą Ewaluacji w projekcie „Program wzmacniania efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3”. Certyfikowana trenerka i specjalistka z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia w placówkach oświatowych, prowadząca szkolenia w ramach projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“.
Autorka scenariuszy i materiałów w zakresie planowania i monitorowania pracy nauczyciela i dyrektora oraz kształtowania kompetencji kluczowych w przedszkolu. Lider zmian pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( certyfikat MEN).Trener Kinezjologii Edukacyjnej metodą Paula Dennisona. Specjalizuje się również w szkoleniach z umiejętności osobistych jako Praktyk Programowania Neuro – Lingwistycznego, Praktyk Pure Mind Coaching. Posiada certyfikat Praktyka Programowania Neuro -Lingwistycznego Biznesie oraz Menedżer Wyższego Szczebla. Ukończyła studia wyższe magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu: oligofrenopedagogiki, organizacji i zarządzania oświatą, terapii pedagogiczne oraz liczne kursy trenerskie doskonalące warsztat. Autorka innowacji pedagogicznych i programów.