Cele:

•    Rozwijanie kreatywności uczenia.
•    Kształcenie umiejętności etycznej komunikacji.
•    Kształcenie umiejętności mówienia.
•    Kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
•    Korzystanie z aktywizujących metod nauczania- dyskusja, drama.

 

 

Program:
1.    Przedstawienie istoty dramy; techniki dramy
2.    Organizacja lekcji aktywizującej pracę twórczą uczniów; strategia i konwencja w dramie,  
3.    Prezentacja lekcji/zajęć kształcących myślenie, wzbogacających czynny język ucznia, kształtowanie postaw:
- Prostować drogę to…
- O wykluczeniu
- Współczesna rodzina to…
4.    Opracowanie scenariusza zajęć
5.    Ewaluacja

 

Prowadzący:
Nauczycielka języka polskiego, edukator dramy, autorka licznych  publikacji metodycznych i programów języka polskiego, artykułów, rzeczoznawca ds. opiniowania podręczników szkolnych, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli, członek Zespołu Etyki Słowa przy RJP w PANie. Prowadzi kursy dramy edukacyjnej w różnych miastach w Polsce.