Cele:

 

Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie:
•    Neutralizacji trudnych zachowań uczniów.
•    Różnic między zasadami i procedurami.
•    Używania języka sterującego zachowaniem uczniów.

 

Program:

 

1.    Klasowy plan zachowania.
2.    Kluczowe elementy umowy z klasą.
3.    Docenianie a chwalenie.
4.    Uwaga bez pochwały.
5.    Zasada „tylko raz”.