Cele:

•    Utworzenie autorskich, niebanalnych prezentacji, ich publikacja i udostępnianie.
•    Kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego.

 

 

Program:
1.    Prawo autorskie w kontekście tworzenia prezentacji.
2.    Zakładanie konta i jego ustawienia.
3.    Tworzenie i rozbudowa prezentacji. Wstawianie różnych obiektów.
4.    Modyfikacja szablonów.
5.    Praca zespołowa i pokaz zdalny prezentacji.
6.    Zapis i udostępnianie prezentacji.
7.    Przykłady dobrych praktyk.

 

Prowadzący:
Ukończyła matematykę i informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest doświadczonym nauczycielem matematyki, metodykiem i trenerem. Obecnie pracuje w Liceum Ogólnokształcącym Nr VI we Wrocławiu. W latach szkolnych 1999/00-2017/18 pełniła funkcję doradcy metodycznego matematyki i nauczyciela matematyki w gimnazjum. Ponadto jest edukatorem doskonalenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, egzaminatorem OKE w zakresie egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, ekspertem ds. EWD, autorką, scenariuszy, poradników metodycznych i publikacji na łamach Wrocławskiego Portalu Matematycznego i Wydawnictwa Szkolnego PWN. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie komentarzy i recenzji materiałów dla nauczycieli. Pasjonuje się nowoczesnymi metodami nauczania, w tym z wykorzystanie Technologii Informacyjnych najnowszej generacji.