Cele:

 

•    Budowanie relacji rodzic – nauczyciel.
•    Prowadzenie otwartych rozmów z rodzicami. Analiza trudnych przypadków w szkole – pytania i odpowiedzi.
•    Nauczyciele modyfikują oddziaływania i podwyższają kompetencje wychowawcze rodziców.

 

Program:

 

1.    Działania, które można podjąć w celu podwyższenia kompetencji wychowawczych rodziców.
2.    Rozmowa, która przybliża.
3.    Jak rozmawiać z rodzicami uczniów?
4.    Scenariusz rozmowy z rodzicami ucznia sprawiającego problemy wychowawcze.