Cele:

 

•    Przybliżenie wiedzy na temat rozwoju dziecka na poszczególnych etapach.
•    Uświadomienie ograniczeń i możliwości dziecka.
•    Rozwijanie umiejętności wykorzystywania potencjału dziecka, poprzez zastosowanie odpowiednich technik i metod.

 

Program:

 

1.    Opis faz rozwojowych, potrzeb i kryzysów dzieci i młodzieży.
2.    Progi edukacyjne - co się za nimi kryje, na co zwrócić uwagę.
3.    Rola nauczyciela i rodzica we wspieraniu dziecka w adaptacji na poszczególnych etapach.
4.    Praktyczne wykorzystanie umiejętności w pracy z dzieckiem.