Cele:

 

  • Poznanie nowych norm prawnych.
  • Wspólne wypracowanie metod diagnozy.
  • Poznanie zasad konstruowania programu wychowawczo–profilaktycznego.
  • Zdobycie wiedzy na temat ewaluacji programu wychowawczo–profilaktycznego i jego modyfikacji.

 

Program:

 

1.    Program wychowawczo–profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej – najważniejsze zmiany.
2.    Zadania wychowawczo–profilaktyczne szkoły i placówki oświatowe.
3.    Metody i sposoby przeprowadzania diagnozy w szkole i placówce oświatowej.
4.    Model czterech aspektów wychowania w praktyce.
5.    Zasady konstruowania programu wychowawczo profilaktycznego – warsztat praktyczny, wzory dokumentów.
6.    Czy nowa podstawa programowa wymaga nowego programu?