Cele:

•    Poznanie możliwości edukacyjnych platformy Kahoot.
•    Umiejętne wykorzystanie platformy Kahoot do: aktywowania uczniów, wyrabiania umiejętności współpracy i uczenia się przez działanie.

 

 

Program:

1.    Rejestracja i zakładanie konta na platformie Kahoot. Pobieranie aplikacji na telefon.
2.    Tworzenie quizów na platformie Kahoot. Dodawanie zdjęć i filmów.
3.    Kody ID. Rozpoczynamy quizowanie.
4.    Game-based learning w Kahoot - interakcje w formie grywalizacji.
5.    Projektowanie działań wieloetapowych z wykorzystaniem quizów i kodów QR.
6.    Platforma Kahoot metodą: aktywowania uczniów, wyrabiania umiejętności współpracy i uczenia się przez działanie.
7.    Przykłady dobrych praktyk.

 

Prowadzący:
Ukończyła matematykę i informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest doświadczonym nauczycielem matematyki, metodykiem i trenerem. Obecnie pracuje w Liceum Ogólnokształcącym Nr VI we Wrocławiu. W latach szkolnych 1999/00-2017/18 pełniła funkcję doradcy metodycznego matematyki i nauczyciela matematyki w gimnazjum. Ponadto jest edukatorem doskonalenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, egzaminatorem OKE w zakresie egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, ekspertem ds. EWD, autorką, scenariuszy, poradników metodycznych i publikacji na łamach Wrocławskiego Portalu Matematycznego i Wydawnictwa Szkolnego PWN. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie komentarzy i recenzji materiałów dla nauczycieli. Pasjonuje się nowoczesnymi metodami nauczania, w tym z wykorzystanie Technologii Informacyjnych najnowszej generacji.