Miejsce szkolenia:

Warszawa - ul. Kawęczyńska 36, F114

Wrocław - ul. Haukego- Bosaka 21

Poznań - Traffic Hotel, ul. Niezłomnych 1

Katowice - ul. Warszawska 3

 

 

  Lp.

Temat szkolenia otwartego

Warszawa

 Poznań         Katowice  

Wrocław

    Cena   

1.

Kształcenie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. (5 godz.)

11.03.2019 29.03.2019 20.03.2019 26.03.2019 370 zł +VAT
2. Jak radzić sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami uczniów w szkole? (5 godz.) 19.03.2019 01.04.2019 05.04.2019 26.04.2019 370 zł +VAT
3.

Założenia i cele Metody Ruchu  Rozwijającego W. Sherborne w pracy  z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Doświadczenie ruchu i kontaktu fizycznego przez dzieci z autyzmem w pracy metodą  W. Sherborne. (16 godz.)

15-16.04.2019       490 zł +VAT
4. Podniesienie jakości edukacji matematycznej- Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. (5 godz.) 13.03.2019 15.04.2019 18.04.2019 20.04.2019 370 zł +VAT
5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
Szkoła wobec agresji uczniów – zasady odpowiedzialności prawnej uczniów. (5 godz.)
14.03.2019 16.04.2019 19.03.2019 21.03.2019 370 zł +VAT 
6. STUDIUM TRENERSKIE. (80 godz.) 23-24.03.2019
06-07.04.2019
27-28.04.2019
11-12.05.2019
       3490 zł +VAT
7. Nauczyciel i uczeń w sieci- kształtowanie kompetencji cyfrowych. Korzyści i zagrożenia. (8 godz.) 04.03.2018 06.03.2019 11.03.2019 13.03.2019  690 zł +VAT

 

 

 "W przypadku doskonalenia zawodowego oraz gdy jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych,

podmiot zgłaszający na szkolenie jest zwolniony z podatku VAT - w tym celu należy wraz z formularzem przesłać oświadczenie".

Oświadczenie do pobrania pdf / word