Lp.

Temat szkolenia otwartego

 Warszawa   

 Poznań        

  Katowice    

   Wrocław    

    Cena            

1.

RODO – Nie daj się zaskoczyć.

Ochrona danych osobowych od 25.05.2018

11.12.2017 07.12.2017 10.01.2018 01.12.2017 400 zł +VAT
2.

Warsztaty protokołowania zebrań rad pedagogicznych

06.12.2017 08.01.2018 _ 04.12.2017 290 zł +VAT