Szkolenia otwarte

Miejsce szkolenia:

Warszawa - ul. Kawęczyńska 36, F114, 03-772

Radom - Instytut Technologii Eksploatacji ul. K. Pułaskiego 6/10, w Radomiu

 

  Lp.

Temat szkolenia otwartego

 Warszawa

 Radom     

    Cena            

1.

Wdrożenie RODO w sektorze oświaty. Aspekty praktyczne.

15.02.2018 16.02.2018 400 zł +VAT
2. Nowa Podstawa Programowa jako fundamentalny dokument w planowaniu pracy nauczyciela. 15.02.2018 21.02.2018 370 zł +VAT
3. Prawo oświatowe – zmiany w roku szkolnym 2017/2018. 23.02.2018 27.02.2018 370 zł +VAT
4. Kierunki polityki oświatowej 2017/2018. Doradztwo zawodowe. 28.02.2018 05.03.2018 370 zł +VAT
5. Kierunki polityki  oświatowej 2017/2018.
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – planowanie pracy.
06.03.2018 13.03.2018 370 zł +VAT 
6. Podniesienie jakości edukacji matematycznej – Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. 13.03.2018 20.03.2018  370 zł +VAT
7.

 Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Szkoła wobec agresji uczniów – zasady odpowiedzialności prawnej uczniów.

20.03.2018 27.03.2018  370 zł +VAT
8.

Bezpieczeństwo w Internecie – świadomość społeczna.

27.03.2018  10.04.2018

 370 zł +VAT

9. Zmiany w ustawie karta nauczyciela od 2018 r. Zmiana statusu zawodowego nauczycieli 18.04.2018   290 zł + VAT

 

 

 "W przypadku doskonalenia zawodowego oraz gdy jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych,

podmiot zgłaszający na szkolenie jest zwolniony z podatku VAT - w tym celu należy wraz z formularzem przesłać oświadczenie".

Oświadczenie do pobrania pdf / word