Miejsce szkolenia:

Warszawa - ul. Kawęczyńska 36, F114

Wrocław - ul. Haukego- Bosaka 21

Poznań - Traffic Hotel, ul. Niezłomnych 1

Katowice - ul. Warszawska 3

 

 

  Lp.

Temat szkolenia otwartego

Warszawa

 Poznań         Katowice  

Wrocław

    Cena   

1.

KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI
„Projekt edukacyjny jako metoda aktywizująca i wspierająca rozwój dziecka w przedszkolu.

Preorientacja zawodowa.”

16-17.11.2019;      
30.11-01.12.2019;
11-12.01.2020;
01-02.02.2020;
- - - 230 zł +VAT
2. Kahoot – nowoczesne nauczanie i uczenie się matematyki. (5 godz.) 15.10.2019 23.10.2019 25.10.2019 29.10.2019 370 zł +VAT
3. BYOD w nauczaniu matematyki (5 godz.) 19.11.2019 22.11.2019 27.11.2019 29.11.2019 370 zł +VAT
4. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży oraz ich profilaktyka (5 godz.) 06.12.2019 16.04.2019 19.03.2019 21.03.2019 370 zł +VAT 
5

Nauczyciel i uczeń w sieci- I Ty możesz zostać przestępcą komputerowym? (5 godz.)

20.11.2019

24.10.2019  05.10.2019  12.12.2019   370 zł +VAT
6. STUDIUM TRENERSKIE. (80 godz.) 16-17.11.2019
30.11.-01.12.2019
11-12.01.2020
01-02.02.2020
      3490 zł +VAT

 

 

 "W przypadku doskonalenia zawodowego oraz gdy jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych,

podmiot zgłaszający na szkolenie jest zwolniony z podatku VAT - w tym celu należy wraz z formularzem przesłać oświadczenie".

Oświadczenie do pobrania pdf / word