Adresaci szkolenia: nauczyciele

 

Cele:
1. Rozpoznawanie i  wykorzystywanie sytuacji edukacyjnych w szkole do rozwiązywanie problemów z pomocą  komputera.   
2. Poznanie metod i technik poszerzających   kompetencje społeczne  uczniów:  przywództwo w grupie, komunikację i współpracę.
3. Wdrażanie systemu wartości i postaw wobec korzyści i zagrożeń płynących z pracy z komputerem.

 

Program:
1.Odkryć, poszperać, pomyśleć jak wykorzystać komputer i Internet - prawdziwe wyzwanie dla modernizacji lekcji .
2. Projektowanie,  tworzenie  i zapisywanie  w wizualnym języku pomysłów, historyjek, rozwiązań problemów  -z wykorzystaniem  kompetencji informatycznych. Formułowanie celów i  zadań w  projektach zespołowych i webquestach . Rola nauczyciela w procesie samodzielnego uczenia się .
3.Internet szansą i zagrożeniem.  Tworzenie (SKZBI) Szkolnego Kodeksu Zasad Bezpieczeństwa Internetowego.
4.Program profilaktyczny dla uczniów i rodziców- prezentacja materiałów dydaktycznych Fundacji Dzieci Niczyje

 

Metody:
Prezentacja multimedialna , materiały dydaktyczne , film dydaktyczny, dyskusja , burza mózgów

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

 

Prowadzący:
certyfikowany edukator i trener MEN nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny i konsultant ds. edukacji humanistycznej; bibliotekarz ,koordynator wojewódzki  programu nauczania „To lubię”.