Cele:

 

•    Poznanie form pracy, pozwalających uruchomić własny potencjał twórczy uczniów, rozbudzających ich wrażliwość artystyczną i służących rozwojowi ich kultury teatralnej, wyobraźni oraz kreatywności.
•    Nauka prowadzenia edukacji metodami zabawowymi i warsztatowymi.
•    Wspólna analiza tekstu dramatycznego oraz budowanie na jego podstawie krótkich etiud tematycznych.

 

Program:

 

1.    Elementy podstawowych zadań aktorskich.
2.    Praktyczne podstawy pracy teatralnej.
3.    Podstawy reżyserii. Współpraca aktora z reżyserem.