Cele:

 

•    Zapoznanie nauczycieli ze sposobami przeprowadzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu
•    funkcjonowania ucznia ze spektrum autyzmu, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, w celu przygotowania IPETU oraz organizacji pracy w klasie.
•    Zapoznanie nauczycieli ze sposobami realizacji zajęć edukacyjnych w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu w kontekście podejścia skoncentrowanego na uczniu oraz społeczności szkolnej, roli nauczyciela i jego kompetencji.

 

Program:

 

1.    Identyfikacja trudności edukacyjnych oraz funkcjonowania w środowisku szkolnym uczniów ze spektrum autyzmu.
1.    Sposoby realizacji zajęć edukacyjnych w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu – rola i kompetencje nauczyciela oraz innych uczestników procesu dydaktyczno – wychowawczego.
2.    Odpowiednia organizacja miejsca pracy, projektowanie udogodnień w szkole, warsztat pracy nauczyciela dziecka ze spektrum autyzmu.