Cele:

•    Nauka formułowania i dobierania środków przekazu w zależności od słuchaczy miejsca i celu.
•    Trening pozytywnej prezentacji i odporności na ekspozycję społeczną.
•    Nauka komunikacji interpersonalnej – zdobywanie umiejętności integrowania grupy, a także kształtowania jej liderów.
•    Pogłębianie relacji między uczestnikami szkolenia.
•    Ukazanie takich narzędzi komunikacyjnych, które powodują wywieranie określonego wrażenia na odbiorcy.
•    Pokonanie barier komunikacyjnych.
•    Uruchomienie własnej ekspresji, jako skutecznego instrumentu komunikacji.

•    Uruchomienie głosu, tak, aby być bardziej interesującym dla odbiorców.
•     Uzyskanie przez uczestników szkolenia takiego poziomu świadomości funkcjonowania własnego głosu, który doprowadzi do swobodnego nim operowania.   
•    Zintegrowanie grupy i pogłębienie wzajemnego zaufania pomiędzy uczestnikami warsztatu.  
•    Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem.
•    Poznanie procesu komunikacji, po to, aby umiejętnie przekazywać informacje, prowadzić rozmowy, funkcjonować w zespołach i przekonywać do swoich racji.

 

Program:

1.    Ćwiczenia integracyjno-poznawcze.
2.    Doskonalenie umiejętności wywierania wpływu.
3.    Głos jako narzędzie ekspresji.
4.    Komunikacja niewerbalna.
5.    Skuteczna prezentacja.

 

Prowadzący:
reżyser teatralny, wykładowca praktyki i teorii teatralnej oraz trener szkoleń i warsztatów z zakresu, emocji głosu, integracji, perswazji, komunikacji interpersonalnej, rozwoju osobistego, autoprezentacji, umiejętności teatralnych. Prowadzi szkolenia, których odbiorcą są firmy reklamowe (MARS Polska) oraz firmy konsultacyjno - szkoleniowe (Benefaktor Group, IDES Consultans Polska, BBDO Warszawa, Szkolenia-Łódź, KM Studio), a także takie grupy zawodowe jak menadżerowie, nauczyciele, pedagodzy, lektorzy.