Cele:    

1.    Zapoznanie z problemem uzależnień w społeczności szkolnej.
2.    Uwrażliwienie na konieczność rozmów i styl ich prowadzenia.
3.    Przedstawienie technik, sposobów i skutków braku dialogu, nierozpoznanych uczuć.
4.    Zaznajomienie z problemem wstydu.
5.    Przedstawienie inteligencji emocjonalnej jako sztuki życia.
6.    Uwrażliwienie na  właściwą hierarchia wartości i priorytetów.
7.    Podniesienie samooceny, wiary w siebie poprzez kreatywne działania  .
8.    Kształtowanie postaw uczniów w nowoczesnym świecie pozorów.    

 

Program:
1.    Uzależnienia? Co to jest?
2.    Jak o nich rozmawiać?
3.    Udogodnienia i negatywne skutki osiągnięć współczesnego świata.
4.    Języki komunikacji międzyludzkiej,  jako twórcze wsparcie w relacji N-U-R (nauczyciel, uczeń, rodzic).
5.    Inteligencja emocjonalna i komunikacja transformująca- niezastąpiona metoda dialogu.
6.    Zarządzaj energią, odpoczynkiem. Priorytety i wartości jako podstawa życiowych umiejętności.
7.    Arteterapia jako metoda wspierające profilaktykę uzależnień.

 

Prowadzący: wykładowca akademicki, aktorka, coach, terapeuta , teatroterapeuta