Cele:

•    Nabycie przez nauczycieli wiedzy i umiejętności planowania oraz realizowania zabaw twórczych.
•    Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
•    Wzbogacenie warsztatu pracy o konkretne ćwiczenia twórcze.

 

 

Program:

1.    Pojęcie kreatywności, fazy rozwoju twórczego dzieci.
2.    Cechy i działania nauczyciela wspierające proces rozwijania kreatywności.
3.    Techniki plastyczne w edukacji wczesnoszkolnej, korzyści z ich stosowania, nietypowe materiały w twórczych pracach plastycznych.
4.    Rozwijanie potencjału twórczego dzieci.

 

Prowadzący:
Psycholog szkolny, trenerka rozwoju osobistego z 10-letnim doświadczeniem w realizacji zajęć/warsztatów dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców. Kwalifikacje uzyskałam na Uniwersytecie Wrocławskim, Szkole Trenerów Sieć Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, na podyplomowych studiach z zakresu Doradztwa Zawodowego, Przygotowania Pedagogicznego oraz podczas licznych kursów i szkoleń. Jej celem jest wspieranie ludzi w identyfikacji zasobów i rozwijaniu ich potencjału. W wolnym czasie zbiera grzyby w rodzinnym gronie. Interesuje się technikami antystresowymi, metodami redukcji napięcia w oparciu o uważność i oddech połączony.