Cele:

•    Poznanie funkcjonalności darmowej wersji programu Baltie
•    Nabycie umiejętności wykorzystania programu Baltie w czasie zajęć dydaktycznych oraz wypracowanie pomysłów na zajęcia dydaktyczne.

 

 

Program:

1.    Pierwsze kroki z Baltim – trzy tryby pracy.
2.    Baltie jako wprowadzenie do programowania. Polecenia i bloki poleceń.
3.    Załadowanie sceny. Praca ze scenami i bankami.
4.    Jak uczyć Baltiego, czyli jak zachęcić uczniów do twórczej pracy.
5.    Tworzenie prostych animacji.
6.    Przykłady dobrych praktyk.

 

Prowadzący:
Ukończyła matematykę i informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest doświadczonym nauczycielem matematyki, metodykiem i trenerem. Obecnie pracuje w Liceum Ogólnokształcącym Nr VI we Wrocławiu. W latach szkolnych 1999/00-2017/18 pełniła funkcję doradcy metodycznego matematyki i nauczyciela matematyki w gimnazjum. Ponadto jest edukatorem doskonalenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, egzaminatorem OKE w zakresie egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, ekspertem ds. EWD, autorką, scenariuszy, poradników metodycznych i publikacji na łamach Wrocławskiego Portalu Matematycznego i Wydawnictwa Szkolnego PWN. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie komentarzy i recenzji materiałów dla nauczycieli. Pasjonuje się nowoczesnymi metodami nauczania, w tym z wykorzystanie Technologii Informacyjnych najnowszej generacji.