Cele:

•    Wyjaśnienie czym są kompetencje kluczowe zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.
•    Zdefiniowanie 8 kompetencji kluczowych określonych przez Parlament Europejski i Radę Europy.
•    Wyjaśnienie korzyści płynących z kształtowania kompetencji kluczowych dla przygotowania dzieci i młodzieży do dorosłego życia i funkcjonowania na rynku pracy.

 

 

Program:

1.    Zdefiniowanie pojęcia „kompetencje”.
2.    Prezentacja 8 kompetencji kluczowych.
3.    Cele wprowadzenia kształcenia kompetencji kluczowych w szkołach.
4.    Kompetencje kluczowe a szkoła jako organizacja ucząca się.
5.    Kompetencje kluczowe a podstawowe akty prawa oświatowego – podstawa programowa, wymagania państwa.
6.    Podsumowanie.

 

 

Prowadzący:
Doktor nauk  humanistycznych w zakresie pedagogiki UAM w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe z informatyki, studia podyplomowe z organizacji i zarządzania placówką edukacyjną oraz studia podyplomowe z nadzoru pedagogicznego z elementami ewaluacji. Trener, doradca, praktyk HR,  autor i realizator projektów i programów szkoleniowo-edukacyjnych, certyfikowany trener FRIS, od 2011 roku wykładowca UAM w Poznaniu. Autor licznych publikacji.