400x170x5 8f93220b68 iStock 000019475574 Medium

 

 

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017.

 

 

 

1.  Jak kształtować postawy i normy społeczne we współczesnej szkole? Wychowanie do wartości. - program szkolenia...

 

2.. Wartości społeczne w szkole. Szkoła wobec agresji uczniów – zasady odpowiedzialności prawnej uczniów. - program szkolenia...

 

 3.  Szacunek – kiedy jest mitem a kiedy realnością? Szacunek w sytuacji konfliktu. - program szkolenia...

 

4.  Kształtowanie postaw uczniowskich. - program szkolenia...

 

5.  Trening Zastępowania Agresji jako efektywna metoda pracy z uczniem przejawiającym zachowania agresywne – kształtowanie postaw prospołecznych dzieci i młodzieży. - program szkolenia...

 

6.  Jak kształtować postawy uczniów w szkole. - program szkolenia...

 

7.  Jak pracować z filmem na zajęciach szkolnych? - program szkolenia...