Cele:

 

•    Nabycie umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia prezentacji.
•    Umiejętności wykonywania zadań związanych z edycją tekstu, wykresów i rysunków, a także stosowania różnych efektów przejść pomiędzy nimi.
 

 

Program:

 

1.    Tworzenie prezentacji w PREZI od początku do końca.
2.    Opracowywanie własnych szablonów prezentacji.
3.    Wprowadzanie:

  • tekstu,
  • zdjęcia,
  • filmy,
  • grafiki,
  • oraz wykresów do stworzonej prezentacji.

4.    Dostosowywać materiałów do wymagań stworzonej prezentacji.
5.    Posługiwanie się aplikacją PREZI podczas swojego wystąpienia.