Cele:

•    Poznanie funkcjonalności darmowej aplikacji Class Dojo
•    Zapoznanie z nowoczesną metodą pracy wspomagającą zachowanie i zaangażowanie uczniów.
•    Umiejętne włączenie do procesu nauczania i wychowania aplikacji Class Dojo.

 

 

Program:

1.    Class Dojo - przestrzeń wspomagająca zachowanie i zaangażowanie uczniów.
2.    Tworzenie awatarowej klasy - społeczności klasowej z uczniami i rodzicami.
3.    Narzędzia w aplikacji Cass Dojo: ocenianie i motywowanie uczniów, tworzenie raportów aktywności.
4.    Tworzenie grup z uwzględnieniem możliwości uczniów i innych kryteriów.
5.    Zakładanie portfolia i historii klasy.
6.    Komunikowanie z uczniami i rodzicami w Class Dojo.
7.    Udostępnianie materiałów rodzicom i innym nauczycielom.
8.    Class Dojo z telefonem komórkowym.

 

Prowadzący:
Ukończyła matematykę i informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest doświadczonym nauczycielem matematyki, metodykiem i trenerem. Obecnie pracuje w Liceum Ogólnokształcącym Nr VI we Wrocławiu. W latach szkolnych 1999/00-2017/18 pełniła funkcję doradcy metodycznego matematyki i nauczyciela matematyki w gimnazjum. Ponadto jest edukatorem doskonalenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, egzaminatorem OKE w zakresie egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, ekspertem ds. EWD, autorką, scenariuszy, poradników metodycznych i publikacji na łamach Wrocławskiego Portalu Matematycznego i Wydawnictwa Szkolnego PWN. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie komentarzy i recenzji materiałów dla nauczycieli. Pasjonuje się nowoczesnymi metodami nauczania, w tym z wykorzystanie Technologii Informacyjnych najnowszej generacji.